www.webaukci.cz
Aukce začíná: 15.05.2019 09:00
Aukce končí: 15.05.2019 09:46
Do konce zbývá: Aukce ukončena

Soubor pozemků o celkové rozloze 6.902 m2 v Mladé Boleslavi

  • pozemek p. č. St. 633, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Mladá Boleslav IV, č. p. 82, bydlení;
  • pozemek p. č. St. 767, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, garáž;
  • pozemek p. č. 525/2, zahrada;
  • pozemek p. č. 525/3, ostatní plocha, neplodná půda;
  • pozemek p. č. 525/4, zahrada;
  • pozemek p. č. 526/4, ostatní plocha, neplodná půda;
  • pozemek p. č. 526/51, ostatní plocha, neplodná půda;
  • pozemek p. č. 542/23, trvalý travní porost;
vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na LV č. 24 pro katastrální území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav, včetně všech součástí a příslušenství.

Pozemky tvoří jednolitý uzavřený celek, který je součástí obytné zástavby. Ze dvou stran jsou pozemky ohraničeny skalním masivem, takže umožňují naprosto nerušené bydlení s romantickou přírodní scenerií a zároveň svou polohou ve městě umožňují využití veškeré infrastruktury a komfortu města. Pozemky jsou z velké části (2.385 m2) určeny územním plánem pro výstavbu rodinných domů, ostatní plocha tvoří zeleň. Na pozemcích se nachází stavba domu, který je v současné době v rekonstrukci a další pomocné objekty. Pro pozemek byla vypracována studie na výstavbu luxusního rodinného domu. Dostupné jsou všechny sítě a veškerá občanská vybavenost.

Termíny prohlídek
7. 5. 2019 ve 13 hodin 00 minut
13. 5. 2019 v 9 hodin 00 minut
Vždy po předchozí dohodě s organizátorem aukce alespoň 3 dny předem,
 
Makléř
Mario Nosek
mario.nosek@century21.cz
608666556
Realitní kancelář
CENTURY 21 Realitas Central
Radlická 3201/14,
Anděl Park, budova B
150 00 Praha 5 – Smíchov
ID zakázky 092-105-322429
ID aukce 125
Aukční vyhláška Otevřít
 
Další dokumentace