www.webaukci.cz

Prodávajíci

Proč stále více klientů volí prodej formou aukce?

Charakter a průběh aukce nabízí možnost dosažení maximální možné ceny, vyšší než při jakékoliv jiné metodě prodeje. Prodej nemovitosti v elektronické aukci jde ruku v ruce s exkluzivitou prodeje, který zaručuje, že nemovitost bude prodána za maximální možnou cenu. Pokud při klasickém prodeji jednu nabídku nabízí více subjektů, začínají si uměle konkurovat a mnohdy bezdůvodně tlačí na snižování ceny, což se v případě aukce stát nemůže. Navíc různorodé inzerce jedné nemovitosti na stejných realitních serverech často uvádí odlišné informace a rozdílnou cenu a logicky tak vedou ke zmatení kupujícího. Pokud bude na některou z takových nabídek kupující reagovat, tak samozřejmě na tu s nejnižší cenou. Naproti tomu v aukci cenu určuje trh, vždy však s ohledem na požadavky prodávajícího. Rychlost a transparentnost prodeje pak zaručuje jednoduchý a pohodlný aukční portál www.webaukci.cz.  

Jak začít spolupracovat?
  • V první fázi s Vámi uzavřeme smlouvu o provedení aukce s jasně vymezenými pravidly a podmínkami prodeje.
  • Společně stanovíme termín provedení aukce a její parametry dle Vašich požadavků.
  • Následně zahájíme marketingovou propagaci aukce, včetně inzerce na nejnavštěvovanějších inzertních serverech.
  • Předložíme Vám výsledek aukce s nejvyšší nabídkou respektující Vaše požadavky.

Kolik Vás to bude stát?
  • Služba zprostředkování prodeje v aukci je pro prodávajícího ZDARMA. S aukčním procesem nejsou spojeny žádné skryté poplatky ani provize.