www.webaukci.cz

Kupující

Koupě nemovitých věcí čí nájmu prostřednictvím aukce?

Standardní průběh koupě nemovité věci či zajištění nájmu bytových i nebytových prostor je značně náročný časově i administrativně. Aukční portál webaukci.cz nabízí jednoduchý a transparentní způsob, jak získat předmět aukce (nemovitou věc, právo nájmu, družstevní podíl) za jasně stanovených podmínek bez skrytých nákladů a dalších možných komplikací.
Současně s prodejním servisem Vám nabízíme zajištění dalších služeb důležitých a a potřebných pro koupi předmětu aukce a to zejména: právní servis, zajištění financování a pojištění, administrativní servis a mnoho dalších služeb.
 
Kolik Vás to bude stát?
 • Před zahájením Vaší účasti v aukci je potřeba složit vratnou aukční jistinu, která slouží jako záruka ostatním účastníkům aukce před zneužitím aukce a umělým navýšením ceny.
 • V případě, že se stanete vítězem aukce, aukční jistina se započítává na odměnu. Aukční jistina se nezapočítává do kupní ceny nemovitosti.
 • V případě, že se nestanete vítězem aukce, bude Vám celá aukční jistina vrácena zpět na účet, ze kterého byla odeslána. K vrácení aukční jistiny dojde nejpozději do 48 hodin od ukončení aukce.
 • Jak z výše uvedeného vyplývá, účast v aukci je ZDARMA a není zatížena žádnými poplatky, vyjma případu, kdy se stanete vítězem aukce.
Jak začít?
 1. Zaregistrujte se na portálu www.webaukci.cz.
 2. Po registraci Vám přijde na uvedený email potvrzení o registraci, které je nutno potvrdit kliknutím na odkaz v emailu.
 3. U každé aukce je vždy zveřejněna Aukční vyhláška, která stanoví pravidla pouze pro tuto konkrétní aukci. Pozor, Aukční vyhlášky jednotlivých aukcí se mohou lišit podle požadavků navrhovatele aukce! Každou Aukční vyhlášku si pečlivě prostudujte.
 4. Složte Aukční jistinu na účet a pod variabilním symbolem uvedeným v Aukční vyhlášce. Na každou aukci se skládá jistina zvlášť.
 5. Připojte se k aukci dle pravidel uvedených v Aukční vyhlášce.

Jak na to?

1. REGISTRACE
 • Na portálu www.webaukci.cz  kliknutím na tlačítko “Registrace“ v pravém horním rohu.  Zobrazí se Vám formulář, do kterého vyplníte požadované informace. Povinně vyplňované údaje jsou označeny hvězdičkou.
 • Uvedenou emailovou adresou a zvoleným heslem se následně budete přihlašovat k portálu www.webaukci.cz
 • Řádně si zkontrolujte zadané údaje a klikněte na tlačítko „Odeslat“.
 •  Na Váš e-mail obratem doručíme potvrzení o registraci, jedinečné ID (identifikační číslo, pod kterým budete v aukcích vystupovat), a po potvrzení registrace kliknutím na odkaz uvedeným v emailu dojde k aktivaci Vašeho uživatelského účtu na portále www.webaukci.cz.

2. SLOŽENÍ AUKČNÍ JISTINY
 • Výše Aukční jistiny a lhůta pro její složení jsou vždy uvedeny u každé jednotlivé aukce v Aukční vyhlášce.
 • Aukční jistina je považována za složenou jejím připsáním na účet vedený u České spořitelny číslo 1416854389/0800. Aukční jistina bude složena pouze v případě, kdy u platby bude uveden správný variabilní symbol. Variabilní symbol je vždy uveden v Aukční vyhlášce.
 • Po připsání konkrétní částky na účet zašleme na Váš e-mail potvrzení o složení Aukční jistiny, čímž Vám bude umožněn přístup do aukce.

3. PŘIPOJTE SE K AUKCI
 • Jste zaregistrovaní a složili jste Aukční jistinu ke konkrétní aukci, můžete tedy začít dražit v den a čas konání aukce, které jsou určeny v Aukční vyhlášce.
 • Pro účast na aukci se přihlaste k Vašemu uživatelskému účtu na portálu www.webaukci.cz zadáním svého emailu a hesla a klikněte na „Přihlásit“. Po přihlášení se objeví Vaše jméno v pravém horním rohu.
 • Vyhledejte aukci, které se chcete účastnit, a klikněte na „Připojit se k aukci“.
 • Kdykoliv během aukce můžete činit a navyšovat příhozy, respektive nabízet cenu, za kterou jste ochotni draženou věc nebo právo koupit.
 • Výše minimálního příhozu je stanovena aukční vyhláškou konkrétní aukce. Minimální příhoz je v průběhu aukce vždy navrhnut automaticky, pokud není vaše nabídka nejvyšší. Další možností je přihození ceny nad rámec minimálního příhozu pomocí manuálního vepsání vaší nové ceny a potvrzení tlačítkem „Přihodit“ nebo klávesou „Enter“.
 • Po zadání ceny Vás systém vyzve k jejímu potvrzení. Poté se automaticky změní cena dražené věci nebo práva na Vámi zadanou cenu. Budete-li v tabulce účastníků na prvním místě, objeví se zelená zpráva „Vaše podání je nejvyšší“.
 • V průběhu aukce se v tabulce zobrazuje pět účastníků s posledními příhozy. Tabulka se automaticky aktualizuje s každým učiněným příhozem. Máte tak soustavný přehled o průběhu aukce a vidíte umístění Vaší poslední nabídky.
 • Čas ukončení aukce je stanoven aukční vyhláškou. Aukce se automaticky prodlužuje vždy na pět minut, učiní-li některý z účastníků příhoz v posledních pěti minutách před stanoveným ukončením aukce. Pokud některý z účastníků v těchto pěti minutách učiní další příhoz, aukce se opět prodlouží na pět minut. Prodlužování se opakuje až do doby, kdy nebude učiněn další příhoz a aukce skončí. Vítězem se stává účastník, který jako poslední učinil nejvyšší nabídku.  Po skončení aukce se zobrazí informace o tom, že věc nebo právo bylo PRODÁNO.
 • Po ukončení elektronické aukce bude vítězi zaslán email s potvrzení o vítězství s instrukcemi k dalšímu postupu k nabytí vlastnických práv k vydražené věci nebo právu. Všichni účastníci, kteří v aukci nevyhráli, obdrží zprávu o této skutečnosti a aukční jistina jim bude vrácena zpět na účet, ze kterého byla odeslána. K vrácení aukční jistiny dojde nejpozději do 48 hodin od ukončení aukce.